• ny_banner

Weather Pack

  • Square Weather Pack Connector Tower muško i žensko kućište Delphi

    Square Weather Pack Connector Tower muško i žensko kućište Delphi

    Automobilski konektori su komponenta s kojom tehničari za elektroničko inženjerstvo često dolaze u kontakt.

    Njegova uloga je vrlo jednostavna: da premosti komunikaciju između blokiranih ili izolovanih kola u kolu, tako da struja teče, tako da kolo postigne predviđenu funkciju.Oblik i struktura automobilskog konektora se stalno mijenja.

    Uglavnom se sastoji od četiri osnovne strukturne komponente: kontakta, kućišta (u zavisnosti od tipa), izolatora i pribora.U industriji se također obično naziva omotač, konektor i oblikovano kućište.Obično se sastoji od dva dijela: bakrenih terminala plastičnog kućišta.